Rakennusalan palvelut ja konsultointi | ari.viippola@gmail.com | 045-232 5965

Märkätilatöiden valvonta

Lapin kosteusinssit tarjoaa laadukasta märkätilatöiden valvontapalvelua. Palveluksessamme on henkilö, jolla on VTT:n myöntämä märkätilatöiden valvojan henkilösertifikaatti. (Ari Viippola Märkätilatöiden valvoja – Sertifikaattinumero C-20237-27-14)

Märkätilatöiden valvontaa voidaan tehdä pääsääntöisesti kahdessa eri laajuudessa. Laajemmassa vaihtoehdossa suoritetaan muun muassa useampia käyntejä tilaajan kohteessa ja suppeampi (vedeneristystarkastus) tarkastus sisältää pelkästään vedeneristystarkastuksen.

Tehdyt tarkastustoimenpiteet eivät poista urakoitsijan vastuuta.

Alla on kuvattu näiden kahden eri laajuuden sisältö.

Vesieristystarkastus (suppea tarkastus)

 1. Tarkastetaan vedeneristystuotteiden yhteensopivuus, sertifikaatin voimassaolo ja tuotteiden päiväykset.
 2. Tarkastetaan lattiakaivon ja sen osien kuuluminen samaan tuote-perheeseen.
 3. Tarkistetaan tilan ja pintojen lämpö- ja kosteusolosuhteet.
 4. Tarkastetaan nurkkavahvikenauhojen limitykset ja ylösnostot.
 5. Tarkastetaan läpivientien tiivistys.
 6. Tarkastetaan kaivon- ja vedeneristeen liitos ja sen tiiveys.
 7. Tarkastetaan ja katsotaan, onko tilaan rakennettu tai mahdollista rakentaa tulvakynnys.
 8. Mitataan vesieristeen kuivakalvonpaksuus.

Tarkastuksessa tilat valokuvataan ja tarkastuksesta laaditaan kuvallinen raportti, jossa otetaan kantaa siihen, täyttääkö vedeneristystyö sille asetetut vaatimukset.

Laaja valvonta

 1. Tilaajan suunnitelmien tarkastaminen
 2. Aloituspalaveri
  – tarkastetaan urakoitsijan suunnitelmat ja niiden yhteensopivuus muihin asiakirjoihin, esimerkiksi myönnettyyn rakennus-, toimenpidelupaan tai taloyhtiölle ilmoitettuun kunnossapito- ja muutostyöilmoitukseen.
 3. Tilan purkutöiden jälkeinen katselmus
  – katsotaan rakenteiden tyypit ja niiden kunto silmämääräisesti.
  – tehdään pintakosteusmittaus, jonka jälkeen esitetään mahdollinen tarve rakennekosteusmittauksille
 4. Tilan pohjatöiden tarkastus
  – tarkastetaan pintojen suoruus, lujuus ja kallistukset
 5. Vedeneristystarkastukset
 6. Loppukatselmus

Tarkastuksesta laaditaan VTT:n ohjeistuksen mukainen valvontapöytäkirja.

PYYDÄ TARJOUS!

Ari Viippola
p. 045 232 5965
ari.viippola@gmail.com

Voit ottaa yhteyttä myös tällä sivulla olevalla lomakkeella.

PALVELUT : kosteusmittaus | lämpökuvaus | työnjohto ja pääsuunnittelu